Chính sách bảo hành

Từng sản phẩm của chúng tôi đều cam kết đạt chất lượng cao với chính sách bảo hành lâu dài, bao gồm:

Điều kiện bảo hành

  • Mã số trên phiếu bảo hành trùng khớp với mã số chúng tôi cung cấp
  • Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không tẩy xóa hay cắt dán

Trường hợp từ chối bảo hành

  • Không có phiếu bảo hành hoặc phiếu bảo hành bị rách, có dấu hiệu tẩy xóa, cắt dán
  • Công trình mái hiên, mái xếp hư hỏng nặng, bạt bị quá thời gian bảo hành
  • Mã số trên phiếu bảo hành và trên sản phẩm không trùng khớp
  • Sử dụng không đúng hướng dẫn sử dụng
  • Hư hỏng do thiên tai, lũ lụt, cháy nổ,…

Lưu ý: Thời gian bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất tùy theo từng loại sản phẩm, được quy định trên phiếu bảo hành. Tất cả chất liệu vải bạt, linh kiện đều được bảo hành chính hãng.